Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De economie gaat weer langzaam open, maar nog niet voor iedereen even snel. Daarom wordt de NOW met 3 maanden verlengd.