Voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2021

Dit rapport beschrijft de voortgang van de gezamenlijke inzet van het kabinet en de openbare lichamen om de bestaanszekerheid van inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren.

Voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2021 (PDF | 28 pagina's | 1,1 MB)