Handleiding HKVI (Hulpverleners Kunnen Verklaringen Invoeren)

Mensen kunnen met een coronabewijs reizen of naar evenementen toe. Een coronabewijs aanvragen gaat grotendeels via de CoronaCheck-app en –website. Indien iemand geen DigiD heeft of geen toegang heeft tot digitale middelen, moet hij terug naar de zorgverlener die de vaccinatie heeft gezet voor een papieren bewijs. Dit is omdat alleen de uitvoerder van de vaccinatie als beheerder van de bronregistratie kan bepalen of iemand is gevaccineerd. Deze zorgverlener gebruikt daarvoor het HKVI-portaal. Dat staat voor Hulpverleners Kunnen Verklaringen Invoeren.

Op deze pagina vindt u de documenten over HKVI. Deze documenten zullen binnenkort ook beschikbaar zijn op HKVI.nl.

Het uitgeven van coronabewijzen zal voor het grootste deel van de Nederlandse bevolking kunnen gebeuren met de CoronaCheck-app en website. Voor burgers die hebben aangegeven hun gegevens met het RIVM (het CIMS) te willen delen en waar de gegevens ook goed zijn aangekomen, zal dit ook het geval zijn. Indien de burger geen DigID heeft of op een andere manier geen toegang heeft tot de benodigde digitale middelen, kan deze persoon bellen met de centrale helpdesk van Buitenlandse Zaken (+31 247247247) waar, na een doorverwijzing, een bewijs kan worden geprint en worden opgestuurd naar het huisadres van de persoon zoals geregistreerd in het Basisregistratie Personen (BRP).

In een aantal gevallen zullen beide routes zoals hierboven beschreven niet mogelijk zijn:

  • De persoon heeft geen toestemming gegeven zijn/haar/hun gegevens te delen met het RIVM
  • De gegevens van de persoon staan om een andere reden niet of niet correct in CIMS
  • De persoon heeft geen BSN
  • De persoon heeft eerder COVID-19 doorgemaakt en is daarna 1x gevaccineerd. Deze persoon is daarom volgens het één-prik beleid na doorgemaakte COVID-19 volledig gevaccineerd. Aangezien deze prik niet als volledige vaccinatie is geregistreerd in CIMS (het RIVM mag geen data verkrijgen over doorgemaakte infecties), haalt de CoronaCheck app/website deze vaccinatie niet op als volledige vaccinatie (tenzij de positieve test bij de GGD staat geregistreerd), waardoor er geen vaccinatiebewijs kan worden afgegeven waarop staat dat deze persoon volledig is gevaccineerd.

Wanneer de hoofdroute niet beschikbaar is, is het uitgangspunt dat de burger terug gaat naar de uitvoerder die de vaccinatie heeft gezet. In bovenstaande gevallen kan door de zorgverlener die de vaccinatie heeft gezet of de test heeft uitgevoerd een (papieren) bewijs worden uitgegeven (bewijs voor negatieve test, herstel na COVID-19, of volledige vaccinatie) via een daarvoor door het Ministerie van VWS ontwikkeld portaal (HKVI – Hulpverleners Kunnen Verklaringen Invoeren).

Dit kan gedaan worden per 1 juli. Gegevens die niet correct zijn, moeten daarnaast aangepast worden in de bronsystemen en CIMS (indien daar toestemming voor is gegeven). Dit proces is toegelicht in de verschillende webinars.

Op deze pagina vindt u de documenten over HKVI. Deze documenten zullen binnenkort ook beschikbaar zijn op HKVI.nl.