Amsterdam - Pilotpresentatie

Presentatie regio Amsterdam - conferentie resultaten pilots (snel)testen in het mbo en hoger onderwijs 1 juli 2021.

Amsterdam - Pilotpresentatie (PDF | 12 pagina's | 417 kB)