Utrecht - Pilotpresentatie

Presentatie regio Utrecht - conferentie resultaten pilots (snel)testen in het mbo en hoger onderwijs 1 juli 2021.

Utrecht - Pilotpresentatie (PDF | 11 pagina's | 1,2 MB)