Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs kinderopvang over de jaren 2018-2020

Deze factsheet geeft een beeld van het aantal meldingen en het aantal aangiften dat uit deze meldingen volgde in kalenderjaar 2020 ten opzichte van de 2 voorgaande jaren.

Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs kinderopvang over de jaren 2018-2020 (PDF | 17 pagina's | 909 kB)