Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag wijziging Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Beslisnota bij de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Het gaat om de wijziging in verband met regeling van het vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag wijziging Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (PDF | 3 pagina's | 591 kB)