Beslisnota bij Kamerbrief Nota naar aanleiding van het verslag inzake goedkeuring van de Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds

Beslisnota bij Kamerbrief over Nota naar aanleiding van het verslag inzake de goedkeuring van de Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Nota naar aanleiding van het verslag inzake goedkeuring van de Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (PDF | 2 pagina's | 112 kB)