Bestuurskosten juni 2021 Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit.

Bestuurskosten juni 2021 Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (PDF | 7 pagina's | 259 kB)