Instructie aanvragen PBM-pakketten, mondkapjes en zelftesten voor mantelzorgers, pgb-gefinancierde zorgverleners en cliënten

Mantelzorgers en pgb-gefinancierde zorgverleners kunnen bij hun werk gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen of mondneuskapjes. Cliënten kunnen onder voorwaarden gebruik maken van gratis zelftesten. In deze instructie staat wanneer zorgverleners persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen aanvragen. En wanneer cliënten zelftesten kunnen aanvragen.