Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota van wijziging wetsvoorstel Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota van wijziging wetsvoorstel Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (PDF | 3 pagina's | 1,8 MB)