Nota van toelichting bij conceptbesluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

Nota van toelichting, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2022. 

Nota van toelichting bij conceptbesluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag (PDF | 5 pagina's | 134 kB)