Pgb-toekenning gebaat bij juridisch borgen gewaarborgde hulp en betere sturingsinformatie

Het doel van dit onderzoek is om de problemen die zorgkantoren ervaren met de gewaarborgde hulp beter in kaart te brengen en te onderbouwen, om op basis daarvan te komen tot oplossingsrichtingen voor deze problemen. De gewaarborgde hulp is een persoon die namens de budgethouder het persoonsgebonden budget (pgb) beheert en voor de budgethouder zorgt voor toereikende en verantwoorde zorg.

Pgb-toekenning gebaat bij juridisch borgen gewaarborgde hulp en betere sturingsinformatie (PDF | 16 pagina's | 598 kB)