Beslisnota bij GMT-1019038

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij GMT-1019038 (PDF | 5 pagina's | 3,6 MB)