Overzicht verbetermaatregelen Pels Rijcken

Het kantoor Pels Rijcken waaraan zowel advocaten als notarissen zijn verbonden heeft als kantoor van de advocaat aan wie bij Koninklijk besluit de titel ‘landsadvocaat’ is verleend, een bijzondere positie. Het kantoor is in opspraak geraakt door binnen het kantoor gepleegde fraude.

Overzicht verbetermaatregelen Pels Rijcken (PDF | 3 pagina's | 77 kB)