Overzicht wettelijke voorschriften stemming

Het overzicht bevat de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de stemming tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Dit overzicht dient aanwezig te zijn in het stemlokaal.

Overzicht onder voorbehoud

Let op: dit overzicht (versie 1 december 2021) is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de Tijdelijke regeling verkiezingen COVID-19 (als gevolg van mogelijke wijzigingen in de voorgeschreven maatregelen m.b.t. hygiƫne en persoonlijke beschermingsmiddelen).