Besluit Wob-verzoek verrekening inkomsten met uitkering op grond van Algemeen inkomensbesluit socialeverzekeringswetten

Besluit op een verzoek om informatie over de verrekening van inkomsten met een uitkering op grond van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit Wob-verzoek verrekening inkomsten met uitkering op grond van Algemeen inkomensbesluit socialeverzekeringswetten (PDF | 3 pagina's | 2,6 mB)