Beslisnota bij Kamerbrief regelingen tot wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief regelingen tot wijziging Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 (PDF | 3 pagina's | 1,9 MB)