Resultaten peiling 1G

Van 19 tot en met 21 november 2021 is een extra peiling uitgevoerd. Er hebben n= 1.600 Nederlanders van 12 jaar of ouder deelgenomen aan het onderzoek. De totale resultaten zijn gewogen. Doel van deze meting was om in kaart te brengen hoe men tegen een mogelijk 1G-beleid aankijkt.