Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel wijziging Wpg

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel om de Wet publieke gezondheid (Wpg) te wijzigen. De wijziging is nodig omdat de tijdelijke regels worden aangepast over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet essentiële detailhandel en niet essentiële dienstverlening op publieke plaatsen.