Toezicht Sociaal Domein Werkagenda 2021-2022

In het samenwerkingsverband Toezicht Sociaal Domein (TSD) werken vier rijksinspecties samen: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij houden toezicht op de werking van het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein.

Toezicht Sociaal Domein Werkagenda 2021-2022 (PDF | 2 pagina's | 491 kB)