Nota naar aanleiding van verslag bij voorstel Goedkeuringswet 4e verlenging geldigheidsduur Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel voor een Goedkeuringswet bij de 4e verlenging van de geldigheidsduur van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. 

Nota naar aanleiding van verslag bij voorstel Goedkeuringswet 4e verlenging geldigheidsduur Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (PDF | 9 pagina's | 172 kB)