Beslisnota bij Kamerbrief voorgenomen besluit bekostiging integrale geboortezorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voorgenomen besluit bekostiging integrale geboortezorg (PDF | 8 pagina's | 1,8 MB)