Werkagenda advisering Vaccinaties Gezondheidsraad 2022

Update van de werkagenda van de commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad voor de komende drie jaar, met waar mogelijk het verwachte kwartaal van publicatie van het advies. De werkagenda wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangevuld en herzien op grond van de actuele ontwikkelingen in de bovenstaande Gezondheidsraadcriteria en de maatschappelijke aandacht.

Werkagenda advisering Vaccinaties Gezondheidsraad 2022 (PDF | 2 pagina's | 124 kB)