Factsheet doorlopende evaluatie CoronaMelder

Voor de CoronaMelder-app is een doorlopende evaluatie opgestart, onder leiding van Prof. dr. Wolfgang Ebbers (Erasmus Universiteit Rotterdam). Deze bestaat uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek. In de CoronaMelder-app worden geen gegevens verzameld; het waarborgen van de privacy betekent dat er in de app zo weinig mogelijk gegevens geregistreerd worden. GGD GHOR en het RIVM leveren de kwantitatieve datasets. Daarnaast lopen er ook verschillende surveyonderzoeken, met daarin metingen die met name gericht zijn op het onderzoeken van maatschappelijke effecten en gedragseffecten. Wel wordt de werking van CoronaMelder doorlopend onderzocht.

Factsheet doorlopende evaluatie CoronaMelder (PDF | 2 pagina's | 209 kB)