Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding concept-Subsidieregeling stagefonds zorg II

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding concept-Subsidieregeling stagefonds zorg II (PDF | 3 pagina's | 790 kB)