Beslisnota bij Kamerbrief over herziening Wet publieke gezondheid als vervolg op de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over herziening Wet publieke gezondheid als vervolg op de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (PDF | 3 pagina's | 751 kB)