Aanbieding kennisbundeling groen en gezondheid (LEGO2) & onderzoek naar de invloed van de fysieke leefomgeving op gezond gedrag

In het onderzoek ‘Kennisbundeling groen en gezondheid’ hebben we de
onderbouwde kennis over groen en gezondheid bij elkaar gebracht. Deze
kennisbundeling geeft inzicht in de manieren waarop de aanwezigheid van
groen in positieve en negatieve zin invloed heeft op gezondheid. De focus
ligt daarbij op het bevorderen van gezondheid en welbevinden.
Het onderzoek ‘de invloed van de fysieke leefomgeving op gezond gedrag’
richt zich op de vraag welke elementen van de fysieke leefomgeving
gezonder gedrag uitlokken en zodoende bijdragen aan
gezondheidsbevordering. Daartoe is gesproken met bewoners en
wijkprofessionals, en heeft een systematisch literatuuronderzoek
plaatsgevonden.

Aanbiedingsbrief  kennisbundeling groen en gezondheid (LEGO2) & onderzoek naar de invloed van de fysieke leefomgeving op gezond gedrag (PDF | 1 pagina | 519 kB)

Invloed van de fysieke leefomgeving op gezond gedrag (PDF | 17 pagina's | 381 kB)

Kennisbundeling groen en gezondheid (PDF | 11 pagina's | 350 kB)