Beslisnota bij Kamerbrief reactie op advies opnemen kinder- en jeugdpsycholoog NIP in Wet BIG

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op advies opnemen kinder- en jeugdpsycholoog NIP in Wet BIG (PDF | 3 pagina's | 920 kB)