Beslisnota bij Hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (PDF | 2 pagina's | 407 kB)