Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel ongewijzigd eigen risico zorgverzekering

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel ongewijzigd eigen risico zorgverzekering (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)