Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit wijziging Tijdelijk besluit DCC

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief ontwerpbesluit wijziging Tijdelijk besluit DCC (PDF | 3 pagina's | 1,7 MB)