Instellingsregeling adviescommissie versterken weerbaarheid democratisch rechtsorde

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Justitie en Veiligheid, houdende instelling van de Adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde (Regeling instelling Adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde).

Instellingsregeling adviescommissie versterken weerbaarheid democratisch rechtsorde (PDF | 5 pagina's | 171 kB)