Vragen en antwoorden crisisnoodopvang en aanmeldcentrum in Bant

Veelgestelde vragen over de organisatie van de crisisnoodopvang en het extra aanmeldcentrum in Bant.

Crisisnoodopvang

Hoe is de crisisnoodopvang georganiseerd?

De crisisnoodopvang wordt georganiseerd vanuit de centrale coördinatie van de crisisnoodopvanglocaties en het koppelen van zorg, vervoer en personeel. Het is een samenwerking tussen:

 • het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO);
 • Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC);
 • het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA);
 • de Dienst Vervoer en Ondersteuning;
 • Directoraat-Generaal (DG) Migratie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deze centrale coördinatie moet zorgen voor een meer stabiele planning van de koppeling van de vraag naar opvang en de beschikbare crisisnoodopvanglocaties. Het KCIO is het aanspreekpunt voor veiligheidsregio’s en gemeenten voor het doorgeven van nieuwe locaties en vragen.

Hoeveel extra noodopvangplekken komen er per regio?

Tot 1 oktober 2022 zorgen de veiligheidsregio’s per regio voor 225 extra crisisnoodopvangplekken. Het Rijk zorgt ervoor dat er op deze extra locaties medische zorg, personeel en vervoer is. In het veiligheidsberaad is afgesproken dat iedere veiligheidsregio zorgt voor 225 plekken noodopvang. Dit doen zij tot er door de versnelde uitstroom van statushouders weer ruimte in de asielopvang is.

Wanneer moeten deze extra plekken er zijn?

Per 1 juli moesten deze plekken er zijn. Tot 19 juli zijn er ongeveer 3540 van de 5625 plekken bijgekomen. Er komen nog altijd nieuwe plekken bij.

Extra aanmeldcentrum asielzoekers in Bant

Wanneer kan het aanmeldcentrum er zijn?

Dit kan enkele maanden duren. Wanneer het Rijk en de gemeente Noordoostpolder het eens zijn, moet er een zogenoemde bestuursovereenkomst worden gesloten. En worden alle vergunningen aangevraagd. Hiervoor gelden wettelijke termijnen. Daarna moet het centrum worden gebouwd. Er komt eerst een tijdelijk gebouw dat klaargemaakt moet worden.

Hoe ziet het traject met de gemeente eruit?

Als de gemeente Noordoost Polder positief reageert, wordt een bestuursovereenkomst gesloten. Voor elke opvanglocatie maakt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) met de gemeente afspraken over onder andere:

 • het aantal opvangplaatsen;
 • hoelang de opvang duurt;
 • de overlegstructuur;
 • de gezondheidzorg;
 • de handhaving van de openbare orde en veiligheid;
 • de financiering.

Het COA vraagt de vergunningen aan, zoals de bouw- en omgevingsvergunning.  

Gaat het rijk de gemeente dwingen als de gemeente nee zegt?

De inzet is om er op basis van goed overleg, samen met de gemeente Noordoostpolder uit te komen. Er zijn juridische mogelijkheden om vergunningen van rijkswege te verstrekken als dit niet lukt. Maar dit is geen wenselijke werkwijze. Het liefst is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) welkom in een gemeente. En werkt het nauw samen met de lokale partijen.

Vragen en antwoorden over asielbeleid

Lees meer vragen en antwoorden over asielbeleid.