Beslisnota bij aanbiedingsbrief 8e incidentele suppletoire begroting 2022 VWS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief 8e incidentele suppletoire begroting 2022 VWS (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)