Bestuurskosten Ministerie van Justitie en Veiligheid, juni 2022

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bestuurskosten Minister van Justitie en Veiligheid, juni 2022 (PDF | 8 pagina's | 351 kB)

Bestuurskosten Minister voor Rechtsbescherming van Justitie en Veiligheid, juni 2022 (PDF | 4 pagina's | 368 kB)

Bestuurskosten Staatssecretaris Van Justitie en Veiligheid, juni 2022 (PDF | 5 pagina's | 379 kB)

Bestuurskosten Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, juni 2022 (PDF | 9 pagina's | 524 kB)

Bestuurskosten plv. Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, juni 2022 (PDF | 5 pagina's | 169 kB)

Bestuurskosten Hoofddirecteur Bedrijfsvoering, juni 2022 (PDF | 1 pagina | 78 kB)

Bestuurskosten DGPenV, juni 2022 (PDF | 1 pagina | 74 kB)

Bestuurskosten DGM, Juni 2022 (PDF | 1 pagina | 28 kB)

Bestuurskosten DG IND, juni 2022 (PDF | 4 pagina's | 682 kB)