Algemene vragen droogte

Lees veelgestelde vragen en antwoorden over de droogte. 

Wanneer is er sprake van een tekort aan water?

Als de behoefte aan zoetwater groter is dan de hoeveelheid zoetwater, is er sprake van een tekort. Een tekort aan zoetwater kan ontstaan door verschillende omstandigheden, namelijk:

  • Weinig neerslag;
  • Veel verdamping;
  • Minder aanvoer van water door rivieren;
  • Toenemende vraag naar water.

In de droogtemonitor leest u meer over stand van zaken over de droogte in Nederland.

Is er tijdens droogte genoeg drinkwater?

Ja, tijdens droogte is er voldoende drinkwater beschikbaar. Drinkwaterbedrijven letten op het waterverbruik en bereiden zich voor op droogte.

Blijf voldoende drinken tijdens droogte

Drinkwaterbedrijven adviseren mensen wel voldoende water te blijven drinken tijdens warme dagen. Het is ook van belang daarbij te zorgen voor oudere mensen, kleine kinderen en huisdieren.

Hoe kan ik contact opnemen met mijn drinkwaterbedrijf als ik vragen heb over drinkwater?

Op Vewin.nl vindt u welk waterbedrijf in uw buurt voor drinkwater zorgt. Vul linksboven in de balk uw adres in. Dan krijgt u de contactgegevens van uw eigen drinkwaterbedrijf.

Waardoor ontstaat droogte?

Droogte ontstaat door neerslagtekort en de verdamping van water door hoge temperaturen en veel zonlicht.

Hoe warmer en hoe meer zonnestraling, hoe meer er verdampt. In 2022 waren er tot nu toe veel zonuren, waardoor er meer water verdampt

Is de kans op droogte in Nederland groter geworden?

Door de hogere temperaturen en door meer zonnestraling stijgt de verdamping. De kans op droogte in het voorjaar en in de zomer is daardoor groter geworden.

Wat kan ik zelf doen tijdens een periode van droogte?

In de ochtend en avond gebruiken veel mensen kraanwater. Er ontstaan dan pieken in het waterverbruik. U kunt uw waterverbruik tijdens deze pieken verminderen.

U kunt het gebruik van drinkwater tijdens droogte spreiden om de pieken te verminderen. Dit verkleint de kans op minder of bruin water uit de kraan.

Kijk zelf wat u nog meer kunt doen tegen droogte en wateroverlast op onswater.nl.