Menukaart verbetering basisvaardigheden

De overheid investeert de komende jaren structureel € 1 miljard in het onderwijs. Om het onderwijs zo snel mogelijk te verbeteren, kunnen scholen vanaf komend schooljaar (2023-2024) subsidie aanvragen. Die subsidie mogen zij gebruiken om het onderwijs in basisvaardigheden te verbeteren. De subsidie moet worden besteed aan een ‘wetenschappelijk onderbouwde aanpak’. Dat betekent dat scholen en leraren niet zelf een heel nieuwe methode verzinnen, maar methodes gebruiken waarvan bewezen is dat ze werken als basis voor hun plannen. Op de ‘menukaart verbetering basisvaardigheden’  staat van welke kennis scholen gebruik mogen maken. 

Let op: Dit is een 1e versie. De informatie uit deze menukaart wordt continu aangescherpt, uitgebreid en toegankelijker gemaakt.