Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding rapport over passende zorg bij kanker

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding rapport over passende zorg bij kanker (PDF | 3 pagina's | 2,7 MB)