Beslisnota bij Kamerbrief reactie op advies Gezondheidsraad 'Screening op huidkanker'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op advies Gezondheidsraad 'Screening op huidkanker' (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)