Documenten 4-186 bij 2e deelbesluit Wob-verzoek aanbevelingen en regelgeving cryptodienstverlening

Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over cryptodienstverlening in de aanbevelingen van de Financial Action Task Force, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Openbaar gemaakte documenten 4-77 (PDF | 137 pagina's | 28,9 MB)

Openbaar gemaakte documenten 78-133 (PDF | 217 pagina's | 28,5 MB)

Openbaar gemaakte documenten 133-186 (PDF | 140 pagina's | 28,9 MB)