Beslisnota bij Antwoord op Kamervragen over problemen rondom zorg aan onverzekerden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoord op Kamervragen over problemen rondom zorg aan onverzekerden (PDF | 3 pagina's | 1,0 MB)