Fijnstof: PM2.5

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt gegevens bekend die overheden moeten gebruiken bij de berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Deze gegevens zijn ruwe gegevens die bedoeld zijn voor gebruik in rekenmodellen.

Op 29 maart 2023 zijn de verfijningskaarten fijn stof geactualiseerd in verband met een correctie voor de SO4 bijdrage.