Landelijk-dorps wonen: vraag en aanbod

Het rapport, op basis van het WBO 2002, geeft weer hoe groot de vraag is naar landelijk-dorpse milieus en wat het profiel en wensen zijn van de vragers.

De vraag wordt afgezet tegen het aanbod en gedifferentieerd naar landsdeel en naar type gebied: bundelingsgebied of daarbuiten. De tekorten aan landelijk-dorps wonen zijn niet groter dan aan andere woonmilieus. De tekorten zijn het grootst in de bundelingsgebieden. Een substantieel deel van de vraag naar landelijk-dorps wonen richt zich niet op het ├ęchte landelijk gebied, maar op het zogenoemd 'pseudo' platteland (landelijk aandoend wonen nabij stedelijk gebied).

Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Ruimte, uitgevoerd door RIGO Research en Advies, Amsterdam.