Socrates

Socrates is een woningmarktsimulatiemodel. Het Socrates model levert een prognose op van vraag, aanbod en dynamiek op de woningmarkt waarbij kwalitatieve aspecten als eigendomsverhouding en prijsniveau centraal staan. Op grond hiervan wordt een consumentgericht bouwprogramma berekend dat de marktpotentie weerspiegelt.

Deze informatie biedt voor het Rijk en lokale overheden handvatten voor de invulling van het woningbouwbeleid. Daarnaast kunnen met het model effecten van diverse beleidsmaatregelen op de woningmarkt worden gesimuleerd.

Om de 3 jaar worden actuele prognoses met Socrates gemaakt op basis van het eveneens driejaarlijkse WoON.