Kindermishandeling in Nederland anno 2005: De Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen

De Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2005) is de eerste studie naar de omvang en aard van mishandeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 17 jaar in Nederland. Het rapport is opgesteld door de Leiden Universiteit.