Advies over de verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand

De Kiesraad adviseert de staatssecretaris van BZK, mw. Bijleveld-Schouten, de Experimentenwet Kiezen op Afstand te verlengen.

Op basis van deze wet zijn bij recente verkiezingen twee experimenten gehouden: het stemmen via internet voor Nederlandse kiezers in het buitenland en het stemmen met behulp van een stempas in ieder stembureau binnen de gemeente voor kiezers in Nederland.

De staatssecretaris wil deze mogelijkheden, in afwachting van een definitieve regeling in een gewijzigde Kieswet, ook bij komende verkiezingen kunnen bieden. De Kiesraad stemt hiermee in, maar vraagt onder andere aandacht voor een goede evaluatie van de experimenten voordat de stempas en het internetstemmen voor Nederlanders in het buitenland definitief worden ingevoerd. Verder adviseert de Kiesraad bepaalde keuzen in de memorie van toelichting verder toe te lichten

Hier kunt u het volledige advies lezen.