Beleidsdraaiboek klassieke varkenspest versie 3.0 en Afrikaanse varkenspest versie 1.0

Draaiboek dat gebruikt wordt bij een uitbraak van Klassieke varkenspest. Tijdens een uitbraak kan de minister afwijken van de in het draaiboek beschreven beleidslijn, als de situatie daar om vraagt.

Beleidsdraaiboek klassieke varkenspest versie 3.0 en Afrikaanse varkenspest versie 1.0 (PDF | 187 pagina's | 3,1 MB)