Handreikingen voor openheid in goed bestuur

Deze brochure is bedoeld voor bestuurders van alle organisaties die een publieke taak uitvoeren. U vindt hier concrete handreikingen voor het opzetten of verbeteren van uw publieke verantwoording. Voor diverse instrumenten zijn, in overleg met ‘ervaringsdeskundingen’, breed toepasbare tips & tricks opgesteld.