Veiligheid gas en elektra

Naar aanleiding van enkele calamiteiten in het land is vanuit de politiek gevraagd de kwaliteit van gas- en elektra-installaties in Nederland te meten. Het onderzoek is onderdeel van Actie 29 van het Actieprogramma Gezondheid en Milieu. Hiervoor is in 2005 veldwerk verricht in bepaalde woningcategorieën naar de technische staat van deze installaties. Gecombineerd met enkele bewonergerelateerde vragen en resultaten uit het overkoepelende onderzoek van Actie 29 moet inzicht verkregen worden in de kwaliteit van de gas- en elektra-installaties in een bepaald deel van de woningvoorraad en de eventuele risico's die hier te onderkennen zijn.